Fermentacija ili biodigestija

Imate li za baciti puno ostataka od kuhane hrane, za vas je pogodna fermentacija biootpada. Ako ste pak spretni i odvažni, zašto ne biste pokušali proizvesti vlastiti bioplin? FERMENTACIJA Fermentacija biootpada je dobra metoda za zbrinjavanje otpadaka od kuhane hrane, manjih kostiju, te ostalog kuhinjskog otpada (popis primjerenog i neprimjerenog biootpada za fermentaciju nalazi se […]

Saznaj više
Kućno kompostiranje

Ako jedete, ovo vas se tiče. Odnosno, ako to već ne činite, sigurno je da ćete u naredne dvije do tri godine biti primorani razmišljati o biootpadu koji nastaje u vašem kućanstvu. Možda ste od onih koji su od jedinice lokalne samouprave već dobili kantu za kompostiranje, no i dalje niste sigurno što smijete, a što […]

Saznaj više