Kućno kompostiranje

Ako jedete, ovo vas se tiče. Odnosno, ako to već ne činite, sigurno je da ćete u naredne dvije do tri godine biti primorani razmišljati o biootpadu koji nastaje u vašem kućanstvu. Možda ste od onih koji su od jedinice lokalne samouprave već dobili kantu za kompostiranje, no i dalje niste sigurno što smijete, a što […]

Saznaj više